Alternatívne zdroje

Snahou spoločnosti je ponúkať čo najširšie portfólio alternatívnych energií z obnoviteľných zdrojov. Sme najväčší dodávateľ týchto zariadení na trhu. Zároveň sa snažíme ponúkať moderné zariadenia, ktoré pomôžu s plnením právnych predpisov EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie. Dodávame produkty alternatívnych zdrojov renovovaných výrobcov domácich i zahraničnej výroby. Vďaka úzkej spolupráci s ich vývojovými tímami sme schopní ponúknuť komplexné riešenie od malých zákaziek rodinných domov až po dodávky väčších objektov typu škôl, nemocníc či kancelárskych budov.

Kľúčovým faktorom pri návrhu vhodného zdroja je nielen znalosť technickej problematiky a kvalitných výrobkov dodávateľov, ale aj znalosť vhodnosti zariadení pre rôzne regióny, kde pôsobia regionálni technici oddelenia. Preto sme schopní ponúknuť skutočne optimálne zariadenie zo širokého sortimentu vrátane regulácie.

Tepelné čerpadlá

Fotovoltaické elektrárne

Kotly na biomasu

Rekuperácia

Klimatizácia

Inteligentná regulácia

Kontaktný formulár

S čím vám môžeme pomôcť?