Technické poradenstvo

Naše oddelenie technickej podpory predaja je tvorené odbornými pracovníkmi, ktorí sú sústavne vzdelavaní a preškolovaní na riešenie moderných systémov vykurovania, riadeného vetrania vrátane komplexnej regulácie a optimalizácii systémov TZB. Toto špecializované oddelenie vám pomôže v návrhu a správnej voľbe veľmi zložitých systémov vo vašom dome či byte. Každý prípad posudzujeme individuálne a podľa požiadaviek a potrieb zákazníka navrhneme vhodný systém riešenia tak, aby spĺňal očakávané predstavy. Súčasťou našej služby je aj komunikácia s odbornými montážnymi firmami, ktorým pripravujeme a konzultujeme podklady návrhu zapojenia a schém pre zvolené riešenie. Do návrhu riešenia sa vždy snažíme zahrnúť využitie alternatívnej energie ako je využitie slnečnej energie a energie vonkajšieho prostredia. V rámci nášho programu ponúkame aj možnosť prípravy podkladov na podávanie žiadostí o štátne dotácie podporované štátnym fondom životného prostredia ako sú dotačné tituly (aktuálne „Zelená domácnostiam“).

Optimalizáciou vykurovacích, vetracích a regulačných systémov dosiahneme výrazné úspory. Pri posudzovaní jednotlivých stavieb (rodinný dom, bytový dom, byt či rekreačný objekt) vám poradíme aj s vhodnou voľbou výrobcov pre konkrétny prípad návrhu riešenia ako zdrojov (tepelné čerpadlá, automatické kotly na tuhé palivá, kondenzačné plynové kotly, solárny ohrev TUV s možnou podporou vykurovania, riadené vetranie, rekuperácia, ...) tak aj u celkových vykurovacích systémov (podlahové vykurovanie, stenové vykurovanie, radiátorové vykurovanie, použitie konvektorov).

Odborným partnerom ponúkame:

 • aktuálne informácie o ponúkanom tovare
 • školenie o novinkách a vzdelávanie v obore
 • na želanie dodávku tovaru priamo na stavbu
 • technickú pomoc
 • spracovanie cenových ponúk pre kúrenie, vodu, plyn, sanitu a solárne systémy
 • vybavovanie a poradenstvo v oblasti dotácií

Prinášame vždy najaktuálnejšiu ponuku vrátane maximálneho množstva informácií, samozrejmosťou je spracovanie cenovej ponuky. Pre individuálnych stavebníkov na želanie sprostredkujeme aj realizáciu cestou sietí našich zmluvných montážnych firiem s mnohoročnou praxou v odbore.

 • Technické poradenství
 • Technické poradenství
 • Technické poradenství
 • Technické poradenství
 • Technické poradenství
 • Technické poradenství