Inžinierske siete

Ponúkame ucelený sortiment zameraný na dodávky systémov pre využitie dažďovej vody, vodovodov, kanalizácií, plynu, drenážnych a melioračných systémov.

 

Poskytujeme komplexné riešenie pre rodinné domy, hlavné vodovodné alebo kanalizačné rady a veľké vodohospodárske objekty. Náš tím odborníkov je schopný navrhnúť potrebné objemy akumulačných nádrží, čerpadlá pre zásobovanie pitnou vodou alebo odvod splaškových vôd, zabezpečiť technické poradenstvo v oblasti využitia dažďovej vody, vodovodov, kanalizácií a vypracovať cenové ponuky podľa výkazov výmer alebo projektovej dokumentácie. Náš odborný tím na Slovensku a v Čechách je pripravený pomôcť pri riešení komplikovaných situácií.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Dažďová voda

Dažďová voda

Zachytenie a využitie dažďovej vody

Kanalizácia a splašková voda

Kanalizácia a splašková voda

Nakladanie so splaškovými vodami - kanalizácia

Pitná voda

Pitná voda

Pokrytie potrieb pitnej vody

Odvedenie vlhkosti od stavby

Odvedenie vlhkosti od stavby

Odvedenie vlhkosti od stavby - drenáže a meliorácie

Komunikácia a komerčné stavby

Komunikácia a komerčné stavby

Dodávky betónových stavebných prvkov pre KOMUNIKÁCIU A KOMERČNÝ SEKTOR. Výrobné, priemyselné a verejné STAVBY.

Záhradná architektúra

Záhradná architektúra

Betónový program pre privátny sektor a záhradnej architektúry.

Ponúkané služby v rámci inžinierskych sietí:

Technické poradenstvo

 • Posúdenie technického riešenia odvodu a využitia splaškovej a dažďovej vody z nehnuteľností a pozemkov
 • Posúdenie súčasného stavu na základe dostupných podkladov
 • Posúdenie a riešenie autorizovanou osobou

Návrhy

 • Návrh spôsobov likvidácie a využitia dažďovej vody
 • Odporúčania materiálov, skúšok a stavebných firiem
 • Návrhy variantných riešení

Výpočty a kalkulácie

 • Výpočet objemov nádrží, vsakovania a retencie
 • Výpočet čerpadiel pre zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
 • Výpočet čerpania a čistenia splaškových vôd (ČOV)

Ponúkané produkty v týchto dodávateľov:

 1. OSMA
 2. VODA CZ
 3. NICOLL
 4. POLYEN
 5. FASTRA
 6. MEA
 7. HUTIRA
 8. FRÄNKISCHE
 9. WAVIN
 10. REHAU
 11. PIPELIFE
 12. PROFISPOJKY
 13. ACO
 14. LUNAPLAST
 15. BAUERNFREIND
 16. BOCR
 17. DITON
 18. CS BETON
 19. BEST
 20. B&BC
 21. PREFA BRNO
 22. TIBA EUROBETON
 23. KASI
 24. KAMENA BRNO
 25. DRUŽSTVO CEMENTÁŘŮ
 26. VAG
 27. PAM
 28. VON ROLL HYDRO
 29. HAWLE
 30. AVK-VODKA
 31. BROKOMAT
 32. WILO
 33. NORIA
 34. KSB
 35. ASIO
 36. GRUNDFOS
 37. PURECO
 38. AQUATEC USBF
 39. EKO PARDUBICE
 40. GABEX
 41. JUTA
 42. SVING
 43. CZ PLAST
 44. REXCOM
 45. STP
 46. DISA
 47. GCPLAST
 48. ELMO PLAST

 

Priložené súbory