Prevádzka veľkoobchodu a instalatércenter - informácie tu ×

Inžinierske siete

Ponúkame ucelený sortiment zameraný na dodávky systémov pre využitie dažďovej vody, vodovodov, kanalizácií, plynu, drenážnych a melioračných systémov.

 

Poskytujeme komplexné riešenie pre rodinné domy, hlavné vodovodné alebo kanalizačné rady a veľké vodohospodárske objekty. Náš tím odborníkov je schopný navrhnúť potrebné objemy akumulačných nádrží, čerpadlá pre zásobovanie pitnou vodou alebo odvod splaškových vôd, zabezpečiť technické poradenstvo v oblasti využitia dažďovej vody, vodovodov, kanalizácií a vypracovať cenové ponuky podľa výkazov výmer alebo projektovej dokumentácie. Náš odborný tím na Slovensku a v Čechách je pripravený pomôcť pri riešení komplikovaných situácií.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Dažďová voda

Dažďová voda

Zachytenie a využitie dažďovej vody

Kanalizácia a splašková voda

Kanalizácia a splašková voda

Nakladanie so splaškovými vodami - kanalizácia

Pitná voda

Pitná voda

Pokrytie potrieb pitnej vody

Odvedenie vlhkosti od stavby

Odvedenie vlhkosti od stavby

Odvedenie vlhkosti od stavby - drenáže a meliorácie

Komunikácia a komerčné stavby

Komunikácia a komerčné stavby

Dodávky betónových stavebných prvkov pre KOMUNIKÁCIU A KOMERČNÝ SEKTOR. Výrobné, priemyselné a verejné STAVBY.

Záhradná architektúra

Záhradná architektúra

Betónový program pre privátny sektor a záhradnej architektúry.

Ponúkané služby v rámci inžinierskych sietí:

Technické poradenstvo

 • Posúdenie technického riešenia odvodu a využitia splaškovej a dažďovej vody z nehnuteľností a pozemkov
 • Posúdenie súčasného stavu na základe dostupných podkladov
 • Posúdenie a riešenie autorizovanou osobou

Návrhy

 • Návrh spôsobov likvidácie a využitia dažďovej vody
 • Odporúčania materiálov, skúšok a stavebných firiem
 • Návrhy variantných riešení

Výpočty a kalkulácie

 • Výpočet objemov nádrží, vsakovania a retencie
 • Výpočet čerpadiel pre zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
 • Výpočet čerpania a čistenia splaškových vôd (ČOV)

Ponúkané produkty v týchto dodávateľov:

 1. OSMA
 2. REHAU
 3. WAVIN
 4. ACO
 5. PIPELIFE
 6. NICOLL
 7. FRÄNKISCHE
 8. ELMO PLAST
 9. GCPLAST
 10. LUNAPLAST
 11. BAUERNFREIND
 12. BOCR
 13. PREFA GRYGOV
 14. KASI
 15. MABA EUROBETON
 16. PREFA BRNO
 17. BETONIKA PLUS
 18. KAMENA BRNO
 19. BEST
 20. B&BC
 21. CS BETON
 22. DITON
 23. BETON BROŽ
 24. JMA
 25. DRUŽSTVO CEMENTÁŘŮ
 26. DUKTUS
 27. PAM
 28. AVK-VODKA
 29. BROKOMAT
 30. HAWLE
 31. ASIO
 32. WILO
 33. GRUNDFOS
 34. KSB
 35. NORIA
 36. PURECO
 37. AQUATEC USBF
 38. EKO PARDUBICE
 39. GABEX
 40. STP
 41. DISA
 42. JUTA
 43. REXCOM
 44. SVING
 45. CZ PLAST

 

Priložené súbory