Kotly na biomasu

Záujem o pevné palivá, aj napriek ich plynulému cenovému rastu, stúpa. Je to dané tým, že nastúpili nové výkonné technológie, ktoré „vedia“ pevné palivá oveľa účinnejšie využiť pri menších prevádzkových nákladoch a s oveľa menším ekologickým zaťažením okolia, než tomu bolo predtým.

Kotly na biomasu zverejnené: 12. 5. 2023

Rozdiel v účinnosti aj komforte

Moderné kotly pracujúce na princípe splyňovania dreva palivo lepšie využijú. Účinnosťou 70 až 85 % sa dokonca približujú kotlom na plyn. Automaticky riadené systémy môžu dosiahnuť účinnosť dokonca až 90 %. Okrem toho znamená obstaranie automatického kotla aj vysoký užívateľský komfort. Pri výbere kotla je zásadnou otázkou stanovenie vhodného výkonu, pretože predimenzovanie vedie často k zaneseniu vnútorného priestoru dechtom. Jedine čistý kotol pritom zaistí optimálne fungovanie systému, naopak zanesená spaľovacia komora a dymové cesty znižujú účinnosť kúrenia a tým prevádzku predražujú. Zanášanie dechtom môže byť zavinené aj nedostatočným komínovým ťahom, nízkou teplotou vratnej vody či nekvalitným alebo vlhkým palivom.

Čím kúriť?

Na trhu sú zastúpené kotly na drevo a pelety a kotly umožňujúce spaľovať viac typov palív. Typická je kombinácia drevo a pelety. Inteligentné kotly dokážu prechádzať medzi režimami pre rôzne palivá automaticky. Vždy je však nutné dbať na odporúčania výrobcu a používať iba ten typ paliva, pre ktoré je kotol určený.

Splyňovací proces

K splyňovaniu (uvoľňovaniu prchavej horľaviny) dochádza pri akomkoľvek spaľovaní paliva, teda aj pri klasických prehorievacích a odhorievacích kotloch. Pri klasických technológiách však k nemu dochádza vo väčšej či menšej miere živelne a časť prchavej horľaviny v niektorých fázach horenia „unikne“ komínom bez využitia. Označenie novej technológie ako splyňovacia vyjadruje schopnosť podstatne vyššej kontroly nad uvoľňovaním prchavej horľaviny a nad jej dokonalým vyhorením vďaka riadenému prísunu spaľovacieho vzduchu. Preto by označenie splyňovacie mali niesť iba kotly s ventilátorom. Kotly tejto technológie dosahujú bežne emisné triedy 3, takže by nemali mať problém s prevádzkou po roku 2022.

Automatické kotly

Najmodernejšou technológiou spaľovania pevných palív sú automatické kotly. Jedná sa o kotly so samočinnou dodávkou paliva a ventilátorom riadeným prísunom spaľovacieho vzduchu. Pri spaľovaní uhlia automatické kotly dosahujú emisné triedy 3 a 4, pri spaľovaní peliet je možné dosiahnuť absolútny emisný vrchol, teda triedu 5.

Kontaktný formulár:

S čím vám môžeme pomôcť?