Inteligentná regulácia

Inteligentná regulácia vykurovacích systémov dnes prináša veľmi výrazné úspory za vykurovanie, vetranie aj ohrev teplej vody.

Inteligentná regulácia zverejnené: 14. 6. 2023

Presná a efektívna regulácia je spoľahlivá cesta k dosiahnutiu optimálneho tepelného komfortu. V praveku vykurovacích systémov sa pod pojmom regulácia rozumelo ručné priškrtenie či otvorenie prívodu vzduchu do ohniska kachlí, poprípade to obstarala klapka spojená s bimetalom, ktorý po nahriatí mechanicky uzavrel otvor pre vzduch. Na druhom konci vykurovacej sústavy ste zase uzavreli či otvorili ventil na radiátore. Až začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia sa ruka v ruke s rozvojom elektroniky začali využívať izbové bimetalové termostaty. Fungovalo to tak, že ste si na ovládacej krabičke na stene v izbe nastavili požadovanú teplotu a elektrokotol či plynový kotol sa vypínal alebo spúšťal podľa aktuálnej snímanej teploty zachytenej čidlom. Neskôr sa tento dnes už archaický spôsob regulácie dopĺňal manuálnymi termostatickými hlavicami na každom radiátore. Treba si ale uvedomiť, že sa vtedy ešte vôbec nepracovalo s reguláciou teploty teplosmenného média. Išlo teda o nesystémové a ekonomicky negatívne riešenie.

Inteligentná regulácia

Čím sa teda odlišujú dnešné inteligentné regulačné systémy od regulácie v minulosti? Hlavným rozdielom je komplexnosť starostlivosti o tepelné pohodlie domova. Tomu rozumejte tak, že do systému sú zahrnuté všetky technológie pracujúce na výrobe tepla, chladu a výmeny vzduchu, sú nastavené tak, aby vzájomne čo najefektívnejšie (a zároveň najúspornejšie) spolupracovali. Zatiaľ čo starý systém umožňoval iba „škrtenie“ či otváranie ventilov, prípadne spúšťanie či vypínanie kotla, dnešné inteligentné systémy pracujú aj s reguláciou prevádzky samotného zdroja tepla.

Všetky prvky systému sú vzájomne prepojené a dajú sa vyladiť presne podľa konkrétnych prianí obyvateľov domu.

Znižovanie nákladov na vykurovanie či chladenie

Väčšina zdrojov tepla či chladu disponujú tzv. ekvitermickou reguláciou, ktorá nám umožňuje optimalizovať výkon zdroja na základe podnetov prichádzajúcich z vonkajšieho prostredia. Tento proces prebieha pomocou snímača teploty umiestneného vonku na plášti budovy. Na základe porovnania aktuálnej vonkajšej teploty a nameraných vnútorných teplôt je určená potrebná teplota média vo vykurovacom či chladiacom systéme.

Konkrétne regulácia funguje následne. Ak je vonku teplota 10 °C a v dome 23 °C, tak postačí, keď systém ohreje vykurovaciu vodu približne na 30 °C. Pri správnom vyladení systému tak ekvitermická regulácia zabezpečuje rovnováhu medzi výrobou a spotrebou tepla alebo chladu.

Prepojené systémy – Smart Home

Inteligentné ovládanie domu dokáže prepojiť a obsiahnuť aj ďalšie technológie, napríklad osvetlenie, otváranie a zatváranie okien alebo rôzne druhy tieniacej techniky. Pokiaľ nechcete riešiť samostatne kúrenie, môže byť otázka tepla už súčasťou základnej bázy. Systém potom meria referenčnú teplotu v obývačke a podľa toho je automaticky ovládaný kotol. Ďalšie úspory prinášajú previazanie jednotlivých technológií. Pokiaľ v dobe vašej neprítomnosti v dome na presklené plochy zasvieti slnko, systém zhodnotí a využije solárne tepelné zisky, takže zníži intenzitu vykurovania kotlom. Pokiaľ naopak zistí, že ste zabudli otvorené okno v polohe ventilačného režimu, nebude zbytočne kúriť. V lete môže inteligentný systém naopak zabraňovať prehrievaniu aj bez klimatizácie (automaticky sťahovať žalúzie a zapínať vetranie).

Zónová regulácia – komfort a úspora

Veľké úspory energie pri vykurovaní prináša tiež možnosť zónovania, ktorá stanovuje zodpovedajúcu teplotu podľa typu a využitia konkrétnej miestnosti s prihliadnutím na časový úsek dňa či noci. Chodby, šatne, komory a ďalšie časti domu nemusíte vykurovať alebo chladiť na rovnakú teplotu ako napríklad obývaciu izbu alebo kúpeľňu. Pre každú miestnosť či skupinu miestností je možné nastaviť rôzne časové plány a ku každému časovému plánu priradiť pre rôzne miestnosti rôzne teploty. Zbytočne tak nevykurujete, resp. nechladíte miestnosť alebo časť domu v čase, keď ju nepoužívate. V prípade rýchlotokých podlahových vykurovaní či chladení (fancoily, konvektory) je možné systém nastaviť tak, aby sa tieto ohrievače vypli pri otvorení balkónových dverí či francúzskeho okna a po vyvetraní a zatvorení okna sa znovu automaticky zapne. Pri teplovodnom podlahovom kúrení, ktoré má pomerne veľkú tepelnú zotrvačnosť, sa to riešiť nemusí, pretože podlaha vychladne až po niekoľkých hodinách. Avšak pri intenzívnejšom vetraní nie je problém podlahové kúrenie vypnúť a napr. po troch hodinách či po dosiahnutí zadanej minimálnej teploty ho opäť spustiť. Elektrické podlahové kúrenie je na tom, čo sa flexibility týka, oveľa lepšie a dokáže oveľa pružnejšie reagovať.

Kontaktný formulár:

S čím vám môžeme pomôcť?