Ptáček Akadémia

Odborné vzdelávanie v oblasti TZB rovnako ako poznatky o aktuálnych trendoch a využívaní moderných technológií sú predpokladom na získanie nových alebo udržanie existujúcich zákazníkov. Sme si toho plne vedomí a v spolupráci s našimi dodávateľmi pre Vás pripravujeme systém školení a seminárov "PTÁČEK AKADÉMIA".

  • Cyklus bezplatných seminárov na začiatku roka: O chystaných školeniach, ich obsahu, prihláškach, termínoch aj miestach budete vždy včas informovaní prostredníctvom našich webových stránok a našich predajcov.

  • Špecializované školenia a výjazdy do výrobných závodov: ponúkame absolvovanie odborných seminárov v školiacich strediskách našich dodávateľov spojené s exkurziou výrobných závodov.

Sme si vedomí, že jedine dôvera v kvalitne vyrábaného tovaru a komunikácie výrobca-projektant-obchodník-inštalatér / kúrenár pomôže pozitívne prispieť k ovplyvneniu a odporúčaní najlepšieho a najvhodnejšieho tovaru pre koncového zákazníka.

Váš záujem o školenie z našej aktuálnej ponuky zašlite na adresu akademie@ptacek.cz. V e-mailu uveďte názov firmy, meno kontaktnej osoby, telefónny kontakt, IČO a adresu. Privítame tiež námety z Vašej strany, aká problematika by Vás zaujímala.

  • Ptáček Akademie
  • Ptáček Akademie
  • Ptáček Akademie
  • Ptáček Akademie
  • Ptáček Akademie