Technické poradenstvo

Naše technické oddelenie podpory predaja je tvorené odbornými pracovníkmi, ktorí sú sústavne vzdelávaní a preškoľovaní na riešenie moderných systémov a technológií pre vykurovanie, chladenie, vetranie – rekuperáciu, fotovoltaiku a to vrátane komplexnej regulácie s možnosťou rozšírenia o inteligentné bývanie a optimalizáciu systému pre maximálnu úsporu energií.

  • Konzultácia a posúdenie vhodného riešenia pre daný objekt.
  • Návrh systému vykurovania, podlahového kúrenia a vykurovacieho telesa.
  • Návrh riadeného vetrania s rekuperáciou tepla.
  • Návrh klimatizácie pre rodinné domy aj komerčné budovy.
  • Návrh fotovoltaického systému.
  • Orientačný výpočet tepelných ziskov a strát
  • Konzultácie na podanie žiadosti o rôzne dotácie.
  • Poradenstvo pri inštalácii.

Špecializované oddelenie pomáha v návrhu a správnej voľbe veľmi zložitých systémov v domoch, bytoch aj komerčných budovách. Tím expertov v oblasti TZB, vzduchotechniky a inteligentného bývania vám pomôže zorientovať sa v aktuálnych trendoch a novinkách na trhu. Každý prípad posudzujeme individuálne podľa požiadaviek a potrieb zákazníka. Súčasťou našej služby je aj komunikácia s odbornými montážnymi firmami, ktorým pripravujeme podklady vrátane návrhu zapojenia a schém pre zvolené riešenie.

Do návrhu riešenia sa vždy snažíme zahrnúť využitie alternatívnych zdrojov energie ako je slnečná energia či energia vonkajšieho prostredia. Ponúkame aj možnosť prípravy podkladov na podanie žiadostí o dotácie podporované štátnym fondom. Súčasťou je aj príprava modelových výpočtov a kalkulácií, napr. tepelných strát, množstvo výmeny vzduchu a nadväzujúcich parametrov (riešenie podlahového vykurovania, optimálneho systému chladenia či vetrania alebo výpočet objemov akumulačných nádrží podľa zvolenej technológie).

Prinášame vždy najaktuálnejšiu ponuku vrátane maximálneho množstva informácií, samozrejmosťou je spracovanie cenovej ponuky. Pre individuálnych stavebníkov na prianie sprostredkujeme aj realizáciu cestou siete našich zmluvných montážnych firiem s mnohoročnou praxou v obore.

Kontaktný formulár

S čím vám môžeme pomôcť?