Ptáček Akadémia

Odborné vzdelávanie v oblasti TZB rovnako ako poznatky o aktuálnych trendoch a využívaní moderných technológií sú predpokladom pre získanie nových alebo udržanie existujúcich zákazníkov. Sme si toho plne vedomí a samostatne aj v spolupráci s našimi dodávateľmi pre vás pripravujeme systém školení a seminárov Ptáček Akadémia.

  • on-line registračný a rezervačný systém
  • aktuálne témy školenia priamo od výrobcov
  • odborní školitelia
  • možnosť certifikácie
  • väčšina školení je zadarmo

Jedine dôvera v kvalitne vyrábaný tovar a komunikácia výrobcu – projektant – obchodník – inštalatér/kúrenár pomôže pozitívne prispieť k ovplyvneniu a odporúčaniu najlepšieho a najvhodnejšieho tovaru pre koncového zákazníka.

V rámci systému vzdelávania Ptáček Akadémia v spolupráci s našimi dodávateľmi pripravujeme špecializované školenia na pobočkách a odborné semináre v školiacich strediskách našich dodávateľov spojené s exkurziou výrobných závodov a to ako pre našich zákazníkov, tak aj pre našich odborných pracovníkov na všetkých úsekoch.

Okrem školení zameraných na ponuku produktov našich dodávateľov sa zameriavame aj na vzdelávanie v oblasti aktuálnych všeobecných trendov v odbore. Ide ako o trendy technologické, ako napríklad riadené vetranie a rekuperácia, tak aj dizajnové ako napríklad moderné materiály a dizajn prvkov vybavenia kúpeľní. Školenia zamerané na obnoviteľné zdroje energií a hospodárenie s vodou v sebe zahŕňajú aj časť venovanú využitiu štátnych dotácií.

  • Ptáček Akademie
  • Ptáček Akademie
  • Ptáček Akademie
  • Ptáček Akademie
  • Ptáček Akademie