Inžinierske siete

Od polovice roku 2007 spoločnosť Ptáček zaradila do svojej ponuky predaj sortimentu inžinierskych sietí. Zaisťujeme dodávky od vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre rodinné domy až po hlavné siete pre obce, mestá, priemyselné a bytové areály. Prioritou je spokojnosť zákazníkov založená na dodávkach kvalitných výrobkov, perfektnej logistike a mimoriadne kvalitnom tíme odborníkov. V súčasnej dobe už patríme k špičke dodávateľov tohto sortimentu v SR.

  • odvádzanie, čistenie a využitie dažďovej aj splaškovej vody
  • zásobovanie pitnou vodou
  • čerpanie splaškových vôd
  • kalkulácia

Odborný tím inžinierskych sietí je pripravený na komplexné riešenie pre hlavné vodovodné alebo kanalizačné rady, rodinné domy i veľké vodohospodárske objekty krajinného inžinierstva (vsakovanie, retencia, akumulácia). Špecialisti sú schopní navrhnúť čerpacie stanice na splaškové vody a čerpadlá na zásobovanie pitnou vodou, zaistiť technické poradenstvo v oblasti vodovodov a kanalizácií. Samozrejmosťou je vypracovanie cenových ponúk podľa výkazov výmer poprípade podľa projektovej dokumentácie..Dažďová voda

Dažďová voda

Zachytenie a využitie dažďovej vody

Kanalizácia a splašková voda

Kanalizácia a splašková voda

Nakladanie so splaškovými vodami - kanalizácia

Pitná voda

Pitná voda

Pokrytie potrieb pitnej vody

Odvedenie vlhkosti od stavby

Odvedenie vlhkosti od stavby

Odvedenie vlhkosti od stavby - drenáže a meliorácie

Komunikácia a komerčné stavby

Komunikácia a komerčné stavby

Dodávky betónových stavebných prvkov pre KOMUNIKÁCIU A KOMERČNÝ SEKTOR. Výrobné, priemyselné a verejné STAVBY.

Záhradná architektúra

Záhradná architektúra

Betónový program pre privátny sektor a záhradnej architektúry.

 

Priložené súbory

  Formát Veľkosť Akcia
Príručka inžinierské siete PDF 6.97 MB

Kontaktný formulář

S čím vám môžeme pomôcť?