Spúšťacie zariadenia pre systémy TLAKAN

Nové spúšťacie zariadenia pre systémy tlakové TLAKAN GSP od výrobcu Noria.

Spúšťacie zariadenia pre systémy TLAKAN zverejnené: 28. 2. 2017

Sortiment inžinierskych sietí novo rozširujeme o ďalší produkt určený predovšetkým pre drobnú výstavbu. Inovatívne spúšťacie zariadenie TLAKAN GSP, dopĺňa portfólio výrobkov značky Noria v oblasti tlakovej kanalizácie TLAKAN. Gravitačné spúšťacie zariadenie je kompletný set kalového čerpadla, ktorého súčasťou je spätná klapka, poistný ventil 0,6 MPa a guľový uzáver. Čerpadlo visí na zavádzacom zariadení voľne v šachte, zostava je vybavená zámkom s tesnením nad guľovým uzáverom umožňujúci vytiahnutie celého systému čerpadla, snímačov hladiny, spätné klapky a poistného ventilu pri kontrole, čistení alebo servisnom zákroku.

Okrem nádrží Noria TLAKAN možno samozrejme gravitačné spúšťacie zariadenie TLAKAN GSP použiť do akýkoľvek typov šácht, vrátane betónových alebo s kónusovým dnom. Zariadenie sa dodáva v dvoch variantoch podľa napájania 400 V a 230 V, a dvoch verziách s dĺžkou kábla 10 a 15 metrov. Hlavnými výhodami spúšťacieho zariadenia sú:

  • zaisťuje automatické odčerpávanie kvapaliny z odpadovej nádrže
  • sníma výšku hladiny v nádrži meracími sondami a plavákovým spínačom, plavákový spínač zabraňuje chodu čerpadla naprázdno v prípade znečistenia meracích sond
  • jednotka zobrazuje výšku hladiny v nádrži a stav čerpadla
  • poruchy sú signalizované na displeji za sprievodu zvukového signálu
  • riadiaca jednotka zobrazuje počítadlo prevádzkových hodín, počet cyklov, počet porúch, orientačný počet množstva odčerpaných m3 vody, pomocníka na odstránenie bežných porúch a tiež napr. prevádzkový denník
  • motorový spínač chráni motor čerpadla pred jeho zničením v prípade kontaktu mechanických nečistôt

Viac informácií o produktoch zo sortimentu divízie inžinierskych sietí požadujte u svojho predajcu alebo obchodného zástupcu, ktorý vám odovzdá kontakt na našich špecialistov inžinierskych sietí. Tí vám pomôžu nielen s výberom vhodnej technológie, ale aj so zabezpečením kompletnej cenovej ponuky a dodávkou produktov až na stavbu. Výrobky Noria sú na objednanie v predajnej sieti Ptáček - veľkoobchod.

Priložené súbory

Názov Formát Veľkosť  
Noria GSP TLAKAN technický list PDF 454.78 KB
Noria GSP TLAKAN návod CZ + SK PDF 556.31 KB