Aktuálne opatrenia na pobočkách

Všetky naše prevádzky máme otvorené a platí štandardná otváracia doba.

Aktuálne opatrenia na pobočkách zverejnené: 19. 1. 2022

Vážení zákazníci,

do priestorov prevádzky je povolený vstup bez obmedzení maloobchodným i veľkoobchodným zákazníkom, podľa režimu základ*.

V záujme ochrany zdravia nás všetkých:

  • pred vstupom použite respirátor FFP2 pre ochranu úst a nosa
  • po príchode aplikujte dezinfekčný prostriedok na ruky, umiestnený pri vstupe
  • dodržujte odstup min. 2 metre
  • maximálny počet osôb prítomných v priestoroch predajne je 1 osoba na 15 m2 plochy
  • naši pracovníci sú oprávnení kontrolovať dodržiavanie hygienických opatrení a regulovať počet osôb v priestoroch predajne.

Platí štandardná prevádzková doba.

Ptáček – veľkoobchod a.s.

*Definícia osoby v režime základ je uvedená v príslušnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.