Nová Príručka inžinierskych sietí

Nová Príručka inžinierskych sietí zverejnené: 18. 5. 2022

Pripravili sme pre vás pomocnú príručku na výstavbu vonkajších sietí pre rodinné domy, bytové domy aj priemyselné objekty. Dúfame, že vám pomôže pri správnom výbere materiálu a urýchli rozhodovanie. Príručka je rozdelená na 5 oblastí:

  • zachytenie a využitie dažďovej vody
  • nakladanie so splaškovými vodami
  • pokrytie potrieb pitnej vody
  • odvedenie vlhkosti od stavby
  • plyn

Každá kapitola sa začína obrázkom vzorovej situácie, ktorým sme sa snažili ukázať možnosti v reálnom prostredí. Všetky výrobky a materiály sú navrhnuté s ohľadom na najčastejšie použitie. V nutných prípadoch uvádzame potrebné parametre. Každá zostava uvedených výrobkov tvorí funkčný celok na veľmi vysokej technickej a kvalitatívnej úrovni. Výber materiálov sme volili na základe
dlhodobých skúseností.

V príručke nie je riešené kompletné napojenie a v mnohých zostavách je potrebné doplniť príslušenstvo ako je prepojovacie potrubie, spojky, tvarovky, armatúry podľa potrieb stavby (vzdialenosti, počty lomových bodov, atď.). Príručka neobsahuje všetky možné varianty a aplikácie, ale snažili sme sa vybrať tie najčastejšie. Pokiaľ nebude žiadna z navrhovaných aplikácií vhodná pre vašu stavbu, naši špecialisti vám radi pripravia individuálne riešenie.

V našej predajnej sieti ponúkame ucelený sortiment zameraný na dodávky systémov pre vodovody, kanalizácie, rozvody plynu a vodného hospodárstva. Poskytujeme komplexné riešenie pre rodinné domy, hlavné vodovodné alebo kanalizačné siete a veľké vodohospodárske objekty (vsakovanie, retencia, akumulácia). Náš tím odborníkov spoločne s dodávateľmi vám zaistí technické poradenstvo v oblasti vodovodov, kanalizácií, splaškových vôd a čerpadiel.

Náš odborný tím spoločnosti Ptáček na Slovensku je pripravený na pomoc pri riešení komplikovanejších situácií. Neváhajte nás kontaktovať na inzinierskesiete@ptacek.sk, alebo cez svojich obchodných zástupcov.

Priložené súbory

Názov Formát Veľkosť  
Prirucka_IS PDF 6.91 MB