Mechanické poruchy vykurovacieho systému vyrieši Grundfos

Dá sa mechanickým poruchám vykurovacích systémov predchádzať? Je možné eliminovať výskyt nečistôt? Poradíme ako na to.

Mechanické poruchy vykurovacieho systému vyrieši Grundfos zverejnené: 29. 4. 2024

Vždy je lepšie problémom predchádzať, než riešiť následky. V prípade vykurovacieho systému môže následky predstavovať nielen chlad, ale napríklad poškodenie čerpadiel, kotlov aj iných jeho častí.

Čo stojí za poškodením čerpadiel vo vykurovacom systéme
Je mnoho prípadov, keď za príčinou mechanických porúch v určitých častiach vykurovacieho systému stojí hromadenie nečistôt alebo častíc magnetitu. Magnetit sa môže hromadiť v potrubí, kotloch, ventiloch vykurovacieho systému alebo dokonca v čerpadle. Kal, ktorý sa vytvára v priebehu času, môže nakoniec zablokovať prietok vody alebo zabrániť jej obehu. To môže viesť k poruchám a neplánovaným výpadkom vykurovacej sústavy.

Pokiaľ vykurovací systém hrdzaví zvnútra
Magnetit aj ďalšie nečistoty predstavujú pre vykurovacie systémy skutočný problém. Magnetit je minerál, ktorý sa môže nachádzať vo vode vykurovacích alebo horúcovodných systémov. Vďaka jeho pôsobeniu časom kovové komponenty začínajú korodovať a uvoľňovať častice, ktoré sú ťažšie ako voda. Tieto častice sa často prejavujú ako čierny kal vo vode v radiátoroch, najmä v dolných častiach vykurovacieho systému.

S pomocou prichádza výrobca obehových čerpadiel Grundfos
Magnetit sa objavuje iba v prítomnosti kyslíka v systéme. Prvým krokom prevencie je teda overenie tesnosti vykurovacieho systému. Obehové čerpadlá Grundfos sú navrhnuté, konštruované a testované tak, aby odolali prítomnosti častíc magnetitu alebo bežných nečistôt. Podľa skúseností výrobcu sa dá predikovať, aké znečistenie systém zvládne a aké naopak môže mať fatálne následky. S nečistotami sa dokonca pracuje pri návrhu aj vývoji nových čerpadiel. Celkový dizajn a konštrukcia obehových čerpadiel Grundfos zaisťujú teda proti týmto nečistotám odolnosť.

Ochrana začína už pri výrobe
Nečistoty pôsobia predovšetkým na pohyblivé časti zariadenia, preto sú všetky ložiská a hriadele obehových čerpadiel Grundfos vyrobené z keramických a uhlíkových materiálov, ktoré magnetit nepriťahujú. Pomery prietoku sú navrhnuté tak, aby minimalizovali prítomnosť veľkých častíc a poskytovali mazanie aj chladenie vnútorným komponentom. Tiež celý povrch rotora je ohraničený nerezovou oceľou.

Niektoré obehové čerpadlá Grundfos majú ako ďalšiu ochranu proti zaneseniu špeciálne prevádzkové režimy. Napríklad ide o funkcie "automatické odomknutie" alebo "letný režim". Tie znižujú pravdepodobnosť zablokovania čerpadla. Vybrané obehové čerpadlá Grundfos sú vybavené uvoľňovacou/deblokačnou skrutkou. Tá umožňuje uvoľnenie zaseknutého hriadeľa v prípade silného zanesenia nečistotami.

Chráňte vykurovací systém magnetickými filtrami
Inštalácia magnetických filtrov zabráni hromadeniu magnetitu v potrubí a pridružených zariadeniach.

Pokiaľ je systém vykurovania starší, poprípade ak je pre vás dôležitá jeho životnosť, namontujte do systému magnetický filter. Ide o zariadenie umiestnené v potrubí, zachytávajúce magnetické nečistoty, ako je magnetit či iné drobné kovové nečistoty, ktoré môžu byť v radiátoroch dokonca už z výroby. Inštalácia magnetických filtrov môže byť účinným spôsobom ochrany systému vykurovania.

Chémia odpovie na to, ako vyčistiť vykurovací systém
Inštalatércentrá Ptáček ponúkajú vhodné prípravky na chemické ošetrenie vykurovacieho systému. Tie by mali rozpustiť a odstrániť magnetit. Existuje celý rad chemických prísad a čistidiel, ktoré sú navrhnuté špeciálne na odstránenie magnetických nečistôt. Pravidelná údržba a prevencia sú kľúčové pre udržanie vykurovacieho systému v optimálnom stave a minimalizujú riziká problémov spojených s magnetitom. Pokiaľ žiadne opatrenie nepomôže a čerpadlo vypovie službu, ponúkame nové v našich Inštalatércentrách Ptáček.