Inovácia tvaroviek Concept

Výrobca Comap, dodávateľ lisovacích tvaroviek pre viacvrstvové potrubné systémy Concept a Easy, prichádza s novým inovatívnym riešením!

Inovácia tvaroviek Concept zverejnené: 12. 6. 2019

Rozvod musí zaisťovať, aby voda a vykurovacie médium boli bezpečne dopravované po celej budove. Spoľahlivosť rozvodu preto zásadne ovplyvňuje aj kvalitu celého systému. Najefektívnejšia technológia, ktorá je k dispozícii, je lisovanie, ktoré vám umožňuje dosiahnuť bezpečných a spoľahlivých spojov počas iba siedmich sekúnd.

Aj v tejto oblasti teraz dochádza k zmenám. Prioritou je profesionálnejšia, rýchlejšia a bezpečnejšia inštalácia. Postupne si naši odberatelia zvykajú na nové tvarovky firmy Comap, ktoré sú predávané v rámci exkluzívneho sortimentu našej privátnej značky Concept. Hoci tvarovky doznali zmien, podstatné je, že nie je nutné si kupovať nové nástroje, pretože zostala zachovaná kompatibilita lisovania čeľusťami TH.

Väčšina lisovacích tvaroviek je vybavená krúžkami Visu Control, ktoré vám pomáhajú určiť, či spoj bol vykonaný správne. Nové tvarovky spĺňajú najvyššie požiadavky ako na kvalitu, tak efektivitu a rýchlosť montáže.

Výhody novej generácie lisovacích tvaroviek Concept na viacvrstvové potrubie:

  • Pocínované telo zabraňujúce vzniku korózie
  • Ochranná krytka proti vniknutiu nečistôt do tvarovky
  • zachovaná kompatibilita lisovania čeľusťami TH

Inovované tvarovky na viacvrstvové Concept môžete zakúpiť exkluzívne v našej predajnej sieti Ptáček - veľkoobchod, kde sú postupne nahrádzané v sortimente za starší typ, ktorý sa dopredáva. Ponuku tvaroviek máme na sklade na všetkých našich veľkoobchodných a samoobslužných pobočkách. Priamo k zákazníkovi alebo na stavbu sme schopní produkty dodať obratom. Viac informácií o produktoch zo sortimentu divízie inštalácie a vykurovanie a ohrev vody požadujte u svojho predajcu, obchodného zástupcu alebo na našich Inštalatércentrách. Kompletný sortiment výrobkov našej privátnej značky Concept je na objednanie v predajnej sieti Ptáček - veľkoobchod.