Funkcia Autoadapt od Grundfosu šetrí vaše peniaze

Funkcia Autoadapt je dostupná pri obehových čerpadlách ALPHA2 aj ALPHA3, ktoré pokrývajú až 80 % vykurovacích sústav.

Funkcia Autoadapt od Grundfosu šetrí vaše peniaze zverejnené: 11. 3. 2024

Už od deväťdesiatych rokov minulého storočia sú rodinné domy osadené obehovými čerpadlami s elektronickou reguláciou otáčok. Tieto čerpadlá automaticky upravujú otáčky, tlak a prietok podľa jednotlivých vykurovacích sústav, čo zaisťuje maximálne pohodlie a ekonomickú prevádzku čerpadla. Na využitie týchto výhod je nevyhnutné, aby bolo čerpadlo po inštalácii správne nastavené. To však nie je vždy jednoduché, pretože charakteristika danej vykurovacej sústavy nemusí byť presne známa.

Čo je funkcia Autoadapt pri obehových čerpadlách Grundfos
Funkcia Autoadapt bola vyvinutá spoločnosťou Grundfos a umožňuje automatické prispôsobenie výkonu čerpadla potrebám vykurovacej sústavy. Táto technológia dáva čerpadlu schopnosť analyzovať aktuálne potreby systému a následne na ne reagovať, čo vedie k efektívnejšej prevádzke, znižovaniu spotreby energie, teda aj finančných prostriedkov. Čerpadlo nespotrebúva viac energie, než je v danom okamihu nutné. Režim Autoadapt má čerpadlo nastavený už pri výrobe. Počiatočný prevádzkový bod zadaný výrobcom je na referenčnej krivke proporcionálneho tlaku uprostred výkonového rozsahu AUTOADAPT. Čerpadlo potom automaticky analyzuje vykurovaciu sústavu. Funkcia Autoadapt eliminuje potrebu manuálneho nastavovania čerpadla a umožňuje mu pracovať s optimálnym výkonom bez zásahu používateľa.


Ako funguje Autoadapt
Analýza potrieb systému: Po inštalácii je čerpadlo nastavené na továrenské hodnoty. Potom začne analyzovať vykurovaciu sústavu, zbierať informácie o prietoku, tlaku a ďalších parametroch.

Automatické prispôsobenie výkonu: Na základe získaných informácií čerpadlo automaticky upravuje svoj výkon, aby čo najlepšie vyhovoval aktuálnym potrebám systému. To znamená, že čerpadlo môže zvýšiť alebo znížiť svoj výkon v závislosti od zmien vo vykurovacej sústave.

Optimalizácia prevádzky: Vďaka automatickému prispôsobeniu výkonu čerpadla je zaistená optimálna prevádzka, ktorá zodpovedá aktuálnym podmienkam. To znamená, že čerpadlo spotrebúva iba toľko energie, koľko je nevyhnutné pre efektívne fungovanie systému. Znižujú sa energetické náklady a ekologický dopad.

Obehové čerpadlá Grundfos s funkciou Autoadapt
V prípade, že režim Autoadapt nevyhovuje potrebám sústavy, je možné u čerpadiel ALPHA2 a ALPHA3 zvoliť niektorý z ďalších prevádzkových režimov:

  • 3 varianty regulácie na konštantný tlak
  • 3 varianty regulácie na proporcionálny tlak
  • 3 varianty konštantných otáčok

To najvhodnejšie obehové čerpadlo Grundfos si príďte vybrať do našich Inštalatércentier, kde získate aj ďalšie informácie, napríklad o obehovej sústave, a ďalších potrebných zariadeniach.