Ako máme otvorené

Ako máme otvorené zverejnené: 4. 12. 2020

S koncom roka, sviatkami a so vstupom do roku 2021 sú spojené zmeny otváracej doby. Pre váš lepší prehľad sme pripravili nasledujúce informácie.

Od 4. januára 2021 vás opäť radi privítame v našich pobočkách Ptáček v štandardnom režime. V súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky je prevádzka našich veľkoobchodných predajní a Inštalatércentier zaistená s vyššími hygienickými opatreniami.


Dátum
Distribútorské centrá a VO predajne Inštalatércentrá
21.12.
otvorené otvorené
22.12. otvorené otvorené
23.12.
otvorené otvorené
24. - 27.12. zatvorené zatvorené
28.12. zatvorené otvorené do 11:30 hod.
29.12. zatvorené
otvorené do 11:30 hod.
30.12. - 3.1.2021 zatvorené zatvorené
4.1.2021 otvorené otvorené